ข้อความแห่งความหวังที่ทรงพลังจากคุณแฟรงคลิน เกรแฮม, บทเพลงจาก ปุ๊ อัญชลี, โต๋ ศักดิ์สิทธ์, บอย พีชเมกเกอร์, อี๊ด โปงลาง, แม๊กซ์ เจนมานะ, พลอยชมพู ญานนีน, แพรว คณิตกุล, เบน เดอะวอยซ์, ฮิม เดอะแรปเปอร์, วงดนตรี ทอมมี่ คูมมส์, เดนนิส อกาจาเนียน และอื่นๆอีกมากมาย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากกรุงเทพ

สตรีมสด(ถ่ายทอด)เริ่ม:
วันที่ 19-20 มกราคม เวลา 17.30 น.


ข่าวดี!

พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณ และรักคุณมาก จนได้ประทานองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า มาตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปกรรมของคุณ ถ้าคุณเชื่อไว้วางใจในพระองค์ หันกลับจากความบาป และยอมจำนนให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ คุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์และอยู่กับพระองค์บนสวรรค์

คุณพร้อมหรือยังที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ ถ้าพร้อมแล้วโปรดอธิษฐานตามถ้อยคำเหล่านี้

ข้าแต่พระเจ้า,

ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเป็นคนบาป ขอพระเจ้าโปรดยกโทษความผิดบาปให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ทรงมาตายเพื่อชดใช้บาปกรรมของข้าพเจ้า และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย ข้าพเจ้าขอไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า และขอติดตามพระองค์ให้เป็นองค์จอมเจ้านายจากวันนี้เป็นต้นไปขอทรงนำทางชีวิตและช่วยข้าพเจ้าให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

ข้าพเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ถ้าคุณได้อธิษฐานแล้ว เรายินดีและอยากที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เพียงแค่คลิกไปที่ปุ่ม “ใช่ ฉันได้อธิษฐาน” ที่อยู่ด้านล่างเพื่อเริ่มต้น
ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะอธิษฐานเพราะมีคำถาม เรายินดีที่จะช่วยหาคำตอบให้ ให้ใช้ปุ่มด้านล่าง “ฉันมีคำถาม” เพื่อพูดคุยกับเรา


ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะอธิษฐานเพราะมีคำถาม เรายินดีที่จะช่วยหาคำตอบให้ ให้ใช้ปุ่มด้านล่าง “ฉันมีคำถาม” เพื่อพูดคุยกับเรา


© 2019 Billy Graham Evangelistic Association.
BGEA is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Privacy

agroxy.com

www.agroxy.com/prodat/zhmyh-159/zakarpatskaya-obl

https://service01.com.ua